ion

عاشق و دلبسته تئاتر بود
1396/9/27 - 09:10
روایت علی نصیریان از رفاقت 60 ساله با جعفر والی در نخستین سالروز درگذشت او
اگر عصبانی نیستم اکران شود، وزارت ارشاد سیلی می خورد!
1396/9/26 - 19:15
نامه عجیب و تهدیدآمیز بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) خطاب به وزیر ارشاد