ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
زن افسرده انگلیسی پس از قتل دو فرزند ش به زندگی خود نیزپایان داد.
زن جوان فرزندانش را کشت+تصاویر
به طور کلی بچه ها معمولا در غیبت پدر غمگین، عصبی و در نهایت افسرده می شوند، اثرات عاطفی جدایی برای بچه ها شامل غمگینی و خشم است.
اثرات مخرب جدایی بر فرزندان
روانپزشک انجمن دیابت ایران:
روانپزشک انجمن دیابت ایران گفت: براساس تحقیقات بین المللی، از هر سه مبتلا به دیابت یک نفر افسرده بوده و این تحقیق در ایران نیز تایید شده است.
یک نفر از هر سه دیابتی افسرده است