ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
افرادی که دچار خونریزی حاد دستگاه گوارش بوده یا دچار سکته جدید قلبی و مغزی شده و مبتلا به سرطان و در حین درمان هستند و همچنین بیماران گرفتار دیابت و فشار خون غیرقابل کنترل نباید روزه بگیرند .
اگر این بیماری ها را دارید مجاز به روزه داری نیسیتد